Би сэтгэж байгаа учир оршин байдаг. Декарт

2009-2-19 - Клубын гишүүдийн баримтлах зарчим

Ангилал: Үндэсний Ухамсар Клуб

Цаг баримталдаг, түүний үнэ цэнийг үнэлдэг байна.
Олонхийн эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхолоос ямагт дээгүүр тавьдаг байх.
Гэр бүл, нийгэм, хойч үеийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарладаг байх,
Хэлсэн үг,  эрхэлж буй ажилдаа хариуцлагатай ханддаг байх.
Өөрийгөө болоод бусдыг хөгжүүлэх, боловсруулах, төгөлдөржүүлэхэд хичээнгүйлэн суралцдаг, түүнд идэвхийлэн оролцдог байх.
Бусдын эрх чөлөө, эрхийг хүндэлдэг байх.
Бусдын хөдөлмөрт хүндэтгэлтэй ханддаг, түүнийг үнэлдэг байх.
Клубын гишүүд өөр хоорондоо итгэлцэж, бие биенээ харилцан хүндлэнэ.
Идэвхи санаачлагатай байна.
Тохиролцоондоо үнэн...

Шууд холбоос

2009-2-19 - "Үндэсний ухамсар" клубын явуулах үйл ажиллагааны чиглэл

Ангилал: Үндэсний Ухамсар Клуб

Монголынхоо ард түмэнд эх оронч, үндэсний үзэл, үндэсний ухамсарыг ойлгуулж төлөвшүүлэх, Монгол хүмүүс бие биенээ харилцан хүндэлдэг харилцаа, найрсаг дулаан уур амьсгалыг бий болгох,
Өөрийн клубынхээ байранд сургалт, уулзалт зохион байгуулах, ухуулга хийх, харилцан суралцах замаар гэр бүл, нийгмийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан оюунлаг, төлөвшсөн иргэдийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах.
Нийгмийн аль ч давхаргын иргэн чөлөөтэй санал бодлоо илэрхийлэх, унших, суралцах, илтгэх, тайлагнах нөхцөлийг клуб тодорхой хэмжээгээр хангаж байх.
Эх орныхоо хөгжил, ирээдүйн төлөө ...

Шууд холбоос

2009-2-19 - Үндэсний Ухамсар Клуб

Ангилал: Үндэсний Ухамсар Клуб

Танилцуулга

Клубын уриа:

Эрхэм зорилго:

Хувь хүний болоод нийгмийн хөгжлийн оновчтой, зөв замыг байнга эрэлхийлж, эх орныхоо ирээдүйн сайн сайхан, хөгжил дэвшилд хувь нэмэрээ оруулах хүсэл эрмэлзэлтэй, зөв сэтгэл, зөв ухамсартай иргэдийг нэгтгэж, ард түмний үндэсний ухамсарыг идэвхижүүлэн Монгол хүний үнэлэмжийг дээшлүүлнэ.
Алсын хараа:

Байгуулагдсан он:

Клубыг санаачилагчид:
“Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ХК-ний 9-н залуу инженер нийлж  нийгэмд
үйлчилдэг “Үндэсний ухамсар” клубыг байгуулсан.


А.Эрбар /УБДС ХК-ний Горимын инженер/
Б.Оргил /УБДС ХК-ний Хэмжүүрийн...

Шууд холбоос

idiomatic-dormant